Informasjon lagleder/klubb

Sponz fungerer mer eller mindre på samme måte som «grasrotandelen»fra Norsk Tipping. Vårt konsept er å gi laget eller foreningen brukeren selv har valgt, 400 kroner som startbonus og 200 kroner årlig per aktive abonnement årene etterpå. Med aktivt abonnement mener vi at brukeren betaler abonnementsavgift.  

For et lag på 20 spillere som bytter, blir for eksempel utbetalingen 8000 kroner første år, og deretter 4 000 kroner løpende i årene etterpå. Om hver spiller klarer å skaffe et ekstra abonnement i tillegg blir det 16 000 kroner første år og deretter 8 000 kroner.  Bonusen fra Sponz utbetales to ganger i året til klubbens bankkonto.

Sammen med utbetalingen vil Sponz sende en detaljert avregning som viser hvor mye Sponz hvert lag får til klubben og lagets kontakter. Avregningen kan brukes som bilag i klubben. Klubben vil deretter sende utpengene til hver lagkonto. Første utbetaling av sponz-midler finner sted påfølgende halvår eller ved nærmere avtale mellom klubb og Sponz.