Sponz - slik fungerer det!

Sponz har gjennom frivillighetsregisteret knyttet seg opp mot de ulike klubbene. Dette har vi gjort for å sikre at utbetalingene går mot et organisasjonsnummer og ikke mot privatpersoner. Samtidig som Sponz gjør utbetaling til klubbene sender vi en mail til klubben og de laglederne det gjelder, og informerer om hvor mye penger vi har utbetalt til lagene. 

Vi kan dessverre ikke, på grunn av regler om databehandling, gi lagene informasjon om hvem som har kjøpt abonnementet. Men vi kan gi lagene oversikt over hvor mange abonnement de har i sin portefølje.  

Vil du lese mer om personvernreglene klikk på denne linken:

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/