Sponz - slik fungerer det!

Sponz har gjennom frivillighetsregisteret knyttet seg opp mot foreninger, klubber og lag. Dette har vi gjort for å sikre at våre utbetalinger går mot et organisasjonsnummer og ikke mot privatpersoner. Når Sponz Mobil gjør en utbetaling til foreningene sender vi en e-post til de involverte og informerer om hvor mye støtte vi har utbetalt og hva som eventuelt ligger til utbetaling på et senere tidspunkt. Du kan lese mer om frivillighetsregisteret på brreg.no.